Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Перехід на офіційну сторінку

<< Навчально-науковий інститут педагогіки і психології >>

Склад кафедри

kuzikova 1611604698 Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри.

Основні фахові курси: психологія саморозвитку, профілактика і корекція відхилень в поведінці, психологія становлення суб’єкта саморозвитку, основи психокорекції, психологія вищої школи, теорія і практика вікової психокорекції, психолого-педагогічна терапія.

Коло наукових інтересів: психологія самоактивності, суб’єктності, саморозвитку особистості, проблеми психологічного здоров’я та психологічної допомоги.

Основні публікації за останні 3 роки

 bedlinskiy 1986250410 Бедлінський Олексій Іванович – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: психологія, етнопсихологія.

Коло наукових інтересів: психологія мислення, психологія творчості, психологія підлітка.

Основні публікації за останні 3 роки

vasilevska 1863009953 Василевська Олена Іванівна – кандидат психологічних наук, старший викладач.

Основні фахові курси: арт-терапія, практикум з групової психокорекції.

Коло наукових інтересів: зображувальна терапія, казкотерапія, проблеми збереження психічного здоров’я дітей і дорослих учасників навчально-виховного процесу.

Основні публікації за останні 3 роки

vertel 331087465 Вертель Антон Вікторович – кандидат філософських наук, доцент.

Основні фахові курси: практикум з соціальної психології, філософія психоаналізу, політична психологія.

Коло наукових інтересів: історія розвитку основних філософсько-психологічних напрямків.

Основні публікації за останні 3 роки

dvornichenko 2045609 Дворніченко Лариса Леонідівна – кандидат філософських наук, доцент.

Основні фахові курси: психологія спілкування, психосексуальний розвиток особистості, основи психологічного консультування, сучасні технології практичної психології, методологія і філософія практичної психології, психологія творчості та обдарованості.

Коло наукових інтересів: професійна орієнтація особистості у трансформаційному суспільстві, самореалізація особистості у професійній діяльності, особливості роботи психолога-консультанта.

Основні публікації за останні 3 роки

ermakova 187583213 Єрмакова Наталя Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: соціальна психологія, психологія довіри, психологія соціальної мобільності особистості, психологія роботи з різними соціальними групами.

Коло наукових інтересів: психологія довіри, самоцінність, самоставлення, самоприйняття особистості; психологія великої групи, нормативна поведінка особистості в групі; соціальні установки особистості.

Основні публікації за останні 3 роки

motruk 16766626 Мотрук Тетяна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: математичні методи в психології, основи клінічної психології, життєві кризи особистості, сучасні теорії глибинної психології, порівняльна психологія, психологія залежної поведінки.

Коло наукових інтересів: психологія залежної поведінки у юнацькому віці, кризова психологія.

Основні публікації за останні 3 роки

 nikolaenko 1953745305 Ніколаєнко Сергій Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент 

Основні фахові курси: психологія, основи психодіагностики, основи сугестології, психологія вищої школи, психотерапія, патопсихологія і основи психіатрії, основи наукових досліджень з основами математичної статистики.

Коло наукових інтересів: сучасна короткострокова психотерапія, сучасна сугестологія, регресивна гіпнологія, психотерапія посттравматичного стресового розладу, психотерапія емоційних травм рухами очей, нейролінгвістичне програмування.

Основні публікації за останні 3 роки

pasko 885722255 Пасько Катерина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент.

Основні фахові курси: демографія, психологія релігії, психологія управління, психологія особистості, філософсько-психологічні основи формування професійної компетентності.

Коло наукових інтересів: вплив екстраполяційності цінностей сучасного суспільства на розвиток особистості, психологія релігії, арт-терапія, метод кататимно-магінативної психотерапії.

Основні публікації за останні 3 роки

 puhno 246564110 Пухно Світлана Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: загальна психологія, соціальна психологія, вікова та педагогічна психологія, психологія, експериментальна психологія, історія психологія, конфліктологія, психологія сім’ї.

Тема наукового дослідження – «Формування психологічної культури студентів». Доцентом кафедри психології Пухно С.В. розроблено та впроваджено програму психологічного тренінгу-семінару «Самопрезентація особистісних та професійних якостей» у виховний процес ДВНЗ «УАБС НБУ» м. Суми (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.03058 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківські технології і процеси»; у діяльність Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (робота з особами, що виховують прийомних дітей); в навчально-виховний процес фізико-математичного факультету СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Тренінгові заняття було включено до курсу «Загальні питання методики навчання математики» (навчання за освітньо-професійною програмою магістра, галузь знань 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність: 8.04020101 Математика, викладач курсу – проф. О. С. Чашечникова). Завданнями програми є розвиток комунікативної культури особистості, зокрема – оволодіння вміннями та навичками встановлення контактів, ділової конструктивної взаємодії з партнерами по спілкуванню та діяльності. Програма рекомендована для студентів, молодих спеціалістів та, загалом, всіх бажаючих отримати комунікативні знання, навички та вміння.

Основні публікації за останні 3 роки

 tarasova 814534933 Тарасова Тетяна Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: психологія, психологічна просвіта, загальна психологія, соціальна психологія, педагогічна психологія, вікова психологія, психологія педагогічної діяльності, психологія вищої школи.

Коло наукових інтересів: методика навчання психології та психологічної просвіти.

Основні публікації за останні 3 роки

usik 945902523 Усик Дмитро Борисович – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: вікова психологія, основи патопсихології, діагностика і корекція аномального розвитку, диференційна психологія, методика викладання психології.

Коло наукових інтересів: теоретично-експериментальне дослідження проблеми саморегуляції дошкільників, чинників та умов нормального та аномального розвитку особистості в різних вікових періодах.

Основні публікації за останні 3 роки

scherbak 1139839129 Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: загальна психологія, психологія спорту, психологія сім’ї, психодіагностика, вікова психологія.

Коло наукових інтересів: можливості використання позитивної психотерапії в роботі практичного психолога; особливості розвитку образу «Я» дошкільників та молодших школярів; закономірності пізнавального розвитку дітей.

Основні публікації за останні 3 роки

scherbakova 623235665 Щербакова Ірина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент.

Основні фахові курси: історія психології, профорієнтація та профвідбір, психологія праці, методологічні та теоретичні проблеми в психології, філософія психології.

Коло наукових інтересів: історія і методологія психології, філософія психології, психологія духовності, психодіагностика професійного самовизначення; психологічний супровід професійної діяльності суб’єктів праці; професіографія.

Основні публікації за останні 3 роки

 

***

 

 

***

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 208 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.