Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Вініченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції. – К.: Мінприроди України, 2006. – 157 с.

Дегтярьова Н.І. Лабораторний польовий практикум з генетики. К.: Вища школа, 1973.

Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаган, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь. – К.: Арістей, 2009. – Т.1. – 306 с.

Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаган, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь. – К.: Арістей, 2009. – Т.2. – 428 с.

Голубцова Ю.І. Фітотрофні мікроміцети північно-східної частини України. – Суми: СумДПУ, 2008. – 197 с.

Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.

Данько Я.М. Проблема происхождения жизни. – Сумы: Ун-кая книга, 2001. – 95 с.

Карпенко К.К. Макроміцети заповідних територій Сумської області. – Суми: ПП Вінниченко, 2009. – 356 с.

Карпенко К.К., Вакал А.П., Родінка О.С. Рослини, занесені до Червоної книги України, що виявлені на території Сумської області. // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Книга п’ята. – Суми: Джерело, 2000. – С. 7-42.

Москаленко М.П. Фізіологія рослин. Ч. І. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – 136 с.

Москаленко М.П. Фізіологія рослин. Ч. ІІ. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 82 с.

Польський Б.М., Стеблянко М.І., Чмир Р.Д., Яворський В.С. Основи сільського господарства. – К.: Вища школа. 1991. – 295 с.

Польський Б.М., Стеблянко М.І., Чмир Р.Д., Яворський В.С. Практикум з основ сільського господарства. – К.: Вища школа. 1991. – 295 с.

Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. – К.: Вища школа. 1995. – 384 с.

Стеблянко М.І., Ковтун В.А., Морозюк С.С. Ботаніка. – К.: Рад. школа, 1981. – 158 с.

Суряднова В.П. Курсові роботи з методики навчання біології. – Суми: СумДПУ, 2008. – 63 с.

Польський Б.М., Торяник В.М. Основи біології. Ч.1. – Суми: Університетська книга, 2003. – 150 с.

Польський Б.М., Торяник В.М. Основи біології. Ч.2. – Суми: Університетська книга, 2003. – 150 с.

Торяник В.М. Генетика. Збірник задач. – Суми: СумДПУ, 2003. – 92 с.

Родінка О.С., Карпенко К.К., Вакал А.П., Гончаренко І.В. Рослини, занесені до Червоного списку Сумської області. // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Кн. 6. – Суми: ПП Вінніченко М.Д., 2004. – 120 с.

Родінка О.С. Практичний курс систематики рослин. – Суми: СумДПУ, 2008. – 112 с.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 200 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.